ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKASI

 

CEM OFSET MATBAACILIK SAN. A.Ş. ÜST YÖNETİMİ OLARAK,

 

  • Müşterilerimizin beklenti ve isteklerini zamanında, istenilen kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerine uygun olarak karşılamayı ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Ürünlerimizi, Türk Gıda Kodeksi,  Avrupa Birliği standartları, ürünlerimizin kullanıldığı ülkelerin yerel yasal düzenlemelerine uygun olarak üretmeyi,
  • Tehlike analizi ve risk yönetim sistemini uygulayarak ürün kalitesi ve güvenliğinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerde kalite ve hijyenin sağlanması için teknolojik gelişmeleri takip ederek gerekli iyileştirmeleri sağlamayı,
  • Doğaya ve çevreye zarar vermeyen yöntemler ve teknolojiler kullanmayı,
  • Ürün güvenliği ve kalite kültürünün geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri planlamayı ve sürdürmeyi, çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli izlemeyi ve geliştirmeyi,
  • Ürün, hizmet ve proseslerimiz ile ilgili uygunsuzluklarının tekrarını önlemek için kök neden analizi yaparak düzeltici ve önleyici faaliyetleri etkin olarak yönetmeyi,
  • Yönetim sistemlerimizin (ISO 9001, ISO22000, ISO 14001, OHSAS 18001, BRCGS PM, HELAL, FSC) sürekliliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Politikalarımız doğrultusunda gerekli kaynakları sağlamayı,
  • Tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde çağdaş, ilkeli, dürüst bir yönetim anlayışı ile hareket etmeyi,

 

Taahhüt ederiz.