CEM OFSET MATBAACILIK SAN. A.Ş.  

BİLGİ EDİNME VE BAŞVURU FORMU  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU  

 6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13.maddesi gereğince; ‘İlgili kişi, bu  Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer  yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin  niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak,  işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.  Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye  yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde  veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından  kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.’  

KVK Kanunu gereğince yapılacak başvurularda başvuru sahibi işbu form ile birlikte aşağıdaki  seçeneklerden biri dâhilinde başvurusunu yapabilir; 

  1. Doğrudan başvuru sahibinin aşağıda yer alan şirket adresine gelerek T.C. Kimlik Kartı  ibrazı ile kimliğini ispatlayarak başvuru yapması;  

Şirket Adresi: BEŞYOL FABRİKALAR CAD. NO: SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL /  TÜRKİYE  

  1. Noter aracılığıyla başvuru yapılması veya iadeli taahhütlü mektupla tarafımıza iletilmesi;  

CEM OFSET olarak tarafımıza ulaşan başvuruları KVK Kanunu 13.maddesi uyarınca, başvuru  sahibinin seçtiği cevap alma yöntemi ile en geç 30 gün içerisinde cevaplandırıyoruz.  

Bu kapsamda Başvuran Kişi’ nin başvuru bilgilerinin doğru olmaması veya başvuru sebebini  ayrıntılı ve net bir şekilde sunamamış olması ya da CEM OFSET tarafından talep edilen belgeleri  sunamamış olması dolayısıyla CEM OFSET’ in başvuruya cevap verememesi durumunda  sorumluluk Başvuran kişi’ ye ait olacaktır. 

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU