Ürün ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken;

Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, taşeronlarımızın, çevremizin refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmek için;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemini kurmayı, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızla birlikte beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli artırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • Taşeronlarımızı, birlikte çalıştığımız tedarikçileri ve ziyaretçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemimiz hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmayı,
 • Çevreye verdiğimiz etkileri minimum düzeye indirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamayı,
 • Tesis arazi kullanımı değişikliklerine ilişkin olarak hükümet izin verse bile doğayı koruyacağını ve

  ormansızlaştırma yapılmayacağını,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasının engellenmesi için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili ulusal mevzuata, çalıştığımız ülkelerin ilgili mevzuatlarına ve diğer özel gereklere uymayı,
 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için firmamızda çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetleri yasal gereklilikler doğrultusunda sağlamayı ve bu konularla ilgili olarak çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması için kaynak kullanımına ilişkin verileri analiz etmeyi ve kaynak kullanımını azaltmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını,
 • Çevre Kirliliğinin kaynağında önlenmesi için gerekli tedbirleri alacağını,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitimlerinin verilmesi ve bilinç seviyesinin yükseltilmesini,
 • Çevre Yönetim Sistemine ilişkin uygulamalarımızın ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimize yönelik uygulamalarımızın ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve güvenliği sağlık ve güvenlik performansını geliştirmeyi,
 • İş yerimizde sağlıklı ve güvenli ortamın sürdürülmesi için gerekli kaynakların sağlanması, yasal gerekliliklerin izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminde karar alma süreçlerinde çalışanların ve işçi temsilcilerinin katılımını sağlamayı
 •  İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerin azaltmayı, taahhüt etmiştir.

Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimiz belirlenecek ve izlenecektir.