ÇEVRE/İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Ürün ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken;

Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, taşeronlarımızın, çevremizin refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmek için;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemini kurmayı, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızla birlikte beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli artırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • Taşeronlarımızı, birlikte çalıştığımız tedarikçileri ve ziyaretçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemimiz hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmayı,
 • Çevreye verdiğimiz etkileri minimum düzeye indirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamayı,
 • Tesis arazi kullanımı değişikliklerine ilişkin olarak hükümet izin verse bile doğayı koruyacağını ve ormansızlaştırma yapılmayacağını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasını engellemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili ulusal mevzuata, çalıştığımız ülkelerin ilgili mevzuatlarına ve diğer özel gereklere uymayı,
 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için firmamızda çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetleri yasal gereklilikler doğrultusunda sağlamayı ve bu konularla ilgili olarak çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması için kaynak kullanımına ilişkin verileri analiz etmeyi ve kaynak kullanımını azaltmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını, 
 • Çevre Kirliliğinin kaynağında önlenmesi için gerekli  tedbirleri alacağını,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımızın iş güvenliği ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik  eğitimlerinin  verilmesi ve  bilinç seviyesinin yükseltilmesini,
 • Çevre Yönetim Sistemine ilişkin uygulamalarımızın ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimize yönelik uygulamalarımızın ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve güvenliği sağlık ve güvenlik performansını geliştirmeyi

 taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda amaç ve hedeflerimiz belirlenecek ve izlenecektir.